Kend koden

Kend koden

By Jytte Isaksen

  • Release Date : 2015-01-09
  • Genre : Läroböcker
  • FIle Size : 109.92 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Kend koden Kend Koden refererer til genrekoder - at hver genre har nogle karakteristiske træk, som vi som læsere genkender dem på. Hver genre har sin kode - f.eks. en anmeldelse, en klumme, læserbreve, portrætter m.m. I nyere værker ser man dog ofte, at flere genrekoder er i brug på en gang. Gennem arbejdet med bogen skal læseren opnå en forståelse for genrebegrebet og hvilke genrekoder, der knytter sig til de forskellige genrer.

Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden ved at eksperimentere med forskellige genreformer. I en af opgaverne skal læseren lave et biografisk digt, i en anden skal elementer fra et læserbrev anvendes i en digital plakat/Glogster. Opgaverne er meget forskelligartede, men har alle det tilfælles, at læseren selv skal producere nye digitale produkter. Resultatet af dette arbejde med forskellige genrer samles i læserens egen ePub.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, på hf, hfe (C) og VUC eller i tværfaglige forløb eller projekter med dansk og samfundsfag.

Emneord: genre, genrekoder, anmeldelse, læserbrev, biografisk digt

Bogen dækker primært nedenstående niveauer:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Forberedelse
• Tekstforståelse
• Vurdering
• Perspektivering
• Fremstilling
• Præsentation og evaluering
• Respons.
Kompetencemål:
• Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.
• Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
• Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Hfe C-niveau
Kernestof:
• Stilistisk
• Argumentationsanalyse
• Retorisk analyse
• Kommunikationsanalyse.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, Niveau Basis:
Kernestof:
• Skriveprocessen
• Informerende genrer.
Dansk, Niveau G:
Kernestof:
• Skriveprocessen
• De overordnede teksttyper
• Sagtekster
• Kommunikationsformer.
Dansk, Niveau E og D:
Kernestof:
• Skriftlige genrer
• Skriveprocessen
• Sagtekster.
Dansk som andetsprog, Niveau Basis:
Kernestof:
• Genrekarakteristik
• Skriftsprog.
Dansk som andetsprog, Niveau G:
Kernestof:
• Kommunikationsformer
• Skriftsprog, herunder komposition, sammenhæng og modtagerbevidsthed.
Dansk som andetsprog, Niveau F:
Kernestof:
• Skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering samt sprogbrug og stil.
Dansk som andetsprog, Niveau D:
Kernestof:
• Genreskrivning, sprogbrug og stil.

Forberedende Voksenundervisning (FVU)
Dansk, Trin 1, 2, 3 og 4:
Nøgleområde:
• Brug af skriftsprog i hverdagen
• Skriftlig fremstilling.

keyboard_arrow_up